Γυναικεία Γούνες

 1. Γούνινη Καζάκα

  Υλικά κατασκευής: Swakara - Λαγός Το συγκεκριμένο ρούχο μπορεί να κατασκευασθεί και με δέρματα βιζόν ή αλεπούς κατόπιν παραγγελίας στα χρώματα που επιθυμείτε Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή ρού... View More

  €450,0

  €390,0

 2. Γούνινη Καζάκα

  Υλικά κατασκευής: Δέρματα Iltis Το συγκεκριμένο ρούχο μπορεί να κατασκευασθεί και με δέρματα βιζόν ή αλεπους κατοπιν παραγγελίας στα χρώματα που επιθυμείτε Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή ρούχω... View More

  €600,0

  €550,0

 3. Γούνινη Καζάκα

  Υλικά κατασκευής: Swakara και βιζόν Το συγκεκριμένο ρούχο μπορεί να κατασκευασθεί και με δέρματα βιζόν ή αλεπούς κατόπιν παραγγελίας στα χρώματα που επιθυμείτε Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή ρ... View More

  €410,0

  €350,0

 4. Γούνινη Καζάκα

  Υλικά κατασκευής: Δέρματα swakara και λαγος Το συγκεκριμένο ρούχο μπορεί να κατασκευασθεί και με δέρματα βιζόν ή αλεπούς κατόπιν παραγγελίας στα χρώματα που επιθυμείτε Δεχόμαστε παραγγελίες για κατ... View More

  €400,0

  €350,0

 5. Γούνινη Καζάκα

  Υλικά κατασκευής: Δέρματα Iltis Το συγκεκριμένο ρούχο μπορεί να κατασκευασθεί και με δέρματα βιζόν ή αλεπους κατοπιν παραγγελίας στα χρώματα που επιθυμείτε Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή ρούχω... View More

  €600,0

  €520,0

 6. Γούνινη Καζάκα

  Υλικά κατασκευής: Δέρματα λαγού και swakara Το συγκεκριμένο ρούχο μπορεί να κατασκευασθεί και με δέρματα βιζόν ή αλεπούς κατόπιν παραγγελίας στα χρώματα που επιθυμείτε Δεχόμαστε παραγγελίες για κατ... View More

  €400,0

  €350,0

 7. Γούνινη Κάπα

  Υλικά κατασκευής: Δέρματα Swakara και αλεπούς Το συγκεκριμένο ρούχο μπορεί να κατασκευασθεί και με δέρματα βιζόν ή αλεπους κατοπιν παραγγελίας στα χρώματα που επιθυμείτε Δεχόμαστε παραγγελίες γι... View More

  €880,0

  €800,0

 8. Γούνινο Γιλέκο

  Υλικά κατασκευής: Βιζον Το συγκεκριμένο ρούχο μπορεί να κατασκευασθεί και με δέρματα βιζόν ή αλεπους κατοπιν παραγγελίας στα χρώματα που επιθυμείτε Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή ρούχων στο μέ... View More

  €450,0

  €390,0

 9. Γούνινο Γιλέκο

  Υλικά κατασκευής: Τσακάλι Το συγκεκριμένο ρούχο μπορεί να κατασκευασθεί και με δέρματα βιζόν ή αλεπούς κατόπιν παραγγελίας στα χρώματα που επιθυμείτε Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή ρούχων στο... View More

  €510,0

  €460,0

 10. Γούνινο Γιλέκο

  Υλικά κατασκευής: Ζιμπελίνα Το συγκεκριμένο ρούχο μπορεί να κατασκευασθεί και με δέρματα βιζόν ή αλεπούς κατόπιν παραγγελίας στα χρώματα που επιθυμείτε Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή ρούχων στ... View More

  €450,0

  €390,0

 11. Γούνινο Γιλέκο

  Υλικά κατασκευής: Δέρματα λαγού και αλεπούς Το συγκεκριμένο ρούχο μπορεί να κατασκευασθεί και με δέρματα βιζόν ή αλεπούς κατόπιν παραγγελίας στα χρώματα που επιθυμείτε Δεχόμαστε παραγγελίες για κατ... View More

  €380,0

  €330,0

 12. Γούνινο Γιλέκο

  Υλικά κατασκευής: Δέρματα Rex Το συγκεκριμένο ρούχο μπορεί να κατασκευασθεί και με δέρματα βιζόν ή αλεπούς κατόπιν παραγγελίας στα χρώματα που επιθυμείτε Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή ρούχων... View More

  €380,0

  €330,0